Vision & Strategi

Vores klub

Vores fanklub

Vores vision

I december 2008 udsendte bestyrelsen et spørgeskema til samtlige medlemmer og brugere, som gav omtrent 100 tilbagemeldinger. På baggrund af disse tilbagemeldinger udarbejdede vi på bestyrelsesmødet vores strategi for 2009 og kommende år.

Først drøftede vi fanklubbens eksistensberettigelse og blev hurtigt enige om, at den som nævnt i vedtægterne fortsat skal være at

- samle Spurs-supportere i Danmark og skabe fællesskab mellem dem.
- skabe nogle rettigheder, fordele og muligheder som Spurs-fan, som man ellers ikke ville have

Som det fremgår af overskriften, så starter og slutter den udvikling, som White Hart Danes kommer til at tage, med fanklubbens medlemmer. Det gør sig gældende i forhold til den feedback, der er nødvendig for, vi som bestyrelse kan lave de ændringer og forbedringer, som er ønsket af medlemmerne. Der blev bakket stort op med den imponerende tilbagemelding på spørgeskemaet. Vi vil nu igen værdsætte enhver tilbagemelding - ris såvel som ros til de - for nærværende - fastlagte visioner. Desuden er de store målsætninger også i nogen grad betinget af medlemsdeltagelse; det være sig både ved deltagelse i arrangementer og hjælp til de mange opgaver i fanklubben. Der er allerede mange, der ligger et stort stykke arbejde forskellige steder, og bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at takke dem. Samtidig skal der lyde en opfordring til alle, der måtte have overskud, tid og lyst til at tage del i arbejdet, om at give tilsagn herom. Der kan altid bruges ekstra hænder og hoveder. Det bliver i særdeleshed tilfældet, når vi igangsætter en af visionerne, der hedder at skabe seks regioner, der skal skabe flere lokale arrangementer mv. Så lokale kræfter kan i den grad bruges.

Det er selvsagt ikke visioner, der skal opfyldes hverken i morgen eller i næste uge, men i stedet noget vi vil arbejde henimod i de kommende år. Enkelte punkter kan måske endda ved første øjekast virke urealistiske, for ambitiøse eller lignende. Men hvis vi går sammen om det og arbejder for det, så kan vi skabe en fanklub, som vi alle kan være stolte af både i (medlems-)kvantitet og kvalitet med masser af gode arrangementer, hvor man kan mødes med ligesindede fodboldfans. Audere-est-facere!

Nedenfor fremgår visionerne i punktform for overskuelighedens skyld. De er efterfulgt af selvsamme punkter i en mere udførlig version, som de også fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet, hvor de blev besluttet.

- Danmarks største og bedste fanklub for et udenlandsk hold.

- Femdobling af brugere og aktivitet på hjemmesiden.

- Fire årlige landsdækkende arrangementer.

- Seks regioner internt i fanklubben og deraf følgende flere lokale arrangementer.

- Stampub i alle større byer hvor der foreligger en formel aftale med medlemsfordele.

- Sponsorindtægt på 50.000 - 100.000 Kr. pr. år.

- Medlemsblad primært indeholdende nyt materiale (dvs. ikke læst i forvejen andetsteds) i flot layout 2-3 gange om året.

- Forbedring af kontakten til moderklubben i England og deraf følgende bedre mulighed omkring billetkøb, overværelse af træning mv.

- Månedligt nyhedsbrev.

- 3-4 årlige "standard" fællesture.

- Specialiserede fællesture. F.eks. "ungdomstur", "kort weekend-tur", en lidt dyrere tur mv.

- Tur til træningskampe i preseason og europæiske kampe såfremt de spilles i nærliggende lande.

- Generalforsamling afholdes skiftevis i København og provinsen i forbindelse med en kamp.

- Løbende forbedret udvalg af White Hart Danes-Merchandice.

- Oprettelse af pointsystem der bl.a. belønner introduktion af nye medlemmer.

- 2500 medlemmer.


Hermed følger punkterne mere udførligt beskrevet:

- Vi vil forsøge at blive Danmarks største og bedste fanklub for et udenlandsk hold – dvs. større og bedre end de fanklubber, som findes for Top 4-klubberne. Det er en ambitiøs vision, men vi vil stræbe efter den.

- Hjemmesiden skal fortsat være en vigtig del af klubbens liv og fortsætte som hidtil. Vi har som mål at få en femdobling af brugere og aktivitet på denne over den kommende årrække.

- En anden vigtig del af fanklubbens virke skal være arrangementer, hvor vi vil forsøge at lave fire årlige arrangementer samt nogle regionale arrangementer. Vi deler derfor nu landet op i 6 regioner: Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sydvestsjælland og Nordøstsjælland, inkl. København. Arrangementsudvalget vil komme til bestå af mindst et medlem fra hver region. Der oprettes en tråd for hver region, så denne her kan aftale, hvad der skal være af arrangementer. Alle kan dog læse disse tråde, så man kan blive inspireret til arrangementer i andre regioner. WHD-medlemmerne kan dog naturligvis deltage i arrangementer også i andre regioner, hvis man har lyst til det. De landsdækkende arrangementer vil fx. være deltagelse i Fan cuppen, generalforsamlingen, en Spurs-weekend og evt. finale. Spurs-weekenden lægges på fast tidspunkt hvert år, så man hvert år kan planlægge efter den. Det bliver i en Spurs-fri weekend, fx. 1. weekend i september, hvor man mødes lørdag formiddag på en skole eller lignende med aktiviteter i form af internt fodboldstævne kun med deltagelse af WHD-medlemmer. Der vil selvfølgelig være spisning samt om aftenen underholdning, poker-turnering etc. Desuden overnatning til om søndagen. Det vil også være fint, hvis vi kunne have en fast tradition om, at man regionalt eller lokalt mødtes til sæsonstart, sæsonafslutning samt en julefrokost.

- Vi vil forsøge at sikre, at der er en bestemt pub i hver større by i landet, hvor vi har en formaliseret aftale om fordele på WHD-kortet. Der skal ligge skriftlige aftaler med alle, evt. blot en mail, hvor pubben bekræfter, hvad aftalen går ud på.

- Vi vil arbejde på løbende indtægter via sponsorer, især på hjemmesiden, men også i bladet. En årlig indtægt på kr. 50.000 – kr. 100.000 er vores mål.

- Vi vil arbejde på at få et velfungerende blad med en pæn layout, 2-3 gange om året, der kan præsentere fanklubben flot udadtil. Det er vigtigt, at bladet indeholder tidssvarende artikler og personlige beretninger, og vi vil bestræbe os på at undgå stof, som man har læst eller kan læse alle mulige andre steder.

- Vi vil forsøge at få bedre kontakt og rettigheder i forhold til klubben i England, herunder fordele i form af køb billetter, bedre muligheder for se træning, møde spillere etc.

- Vi vil forbedre kommunikationen til vores medlemmer ved at udsende løbende nyhedsbrev en gang månedligt til samtlige medlemmer, som derfor skal give os en aktuel e-mail adresse. I nyhedsbrevene vil vi bl.a. også orientere om arrangementer, både afholdte og planlagte.

- Vi vil fortsætte med fællesture. Når vi forhåbentlig bliver flere medlemmer, vil vi satse på 3-4 almindelige fællesture om året. Vi vil desuden gerne arrangere andre ture, herunder en kort tur, som kun ligger i weekenden, for dem, der ikke kan tage fri, en ungdomstur, som er primært rettet mod yngre medlemmer (fra 14-16 år og op til ca. 25-28 år) og en dyrere tur, der inkluderer spisning på stadion i boksene. Vi vil herudover arbejde på altid at have en tur til pre-season i sommeren, hvis vi spiller i Skandinavien, Tyskland eller Benelux. Det kan evt. ske i samarbejde med Sverige eller Norge. Det samme kan være tilfældet for Europa Cup-kampe.

- Generalforsamling vil vi lægge skiftevis i København og provinsen. Vi vil lægge den i forbindelse med en kamp, så man efter generalforsamlingen kan se denne sammen. I år bliver det til Liverpool-kampen.

- Vi vil arbejde på at få mere merchandise med WHD-logo, herunder børne t-shirts + krus – mindst 20 forskellige produkter, men det er vigtigt, at vi introducerer disse løbende, så vi ikke bruger alle vores penge på et stort lager. Hen ad vejen håber vi at få et katalog af ting, der kan sælges over årene, så det skal være ting, der ikke bliver forældede.

- Vi vil arbejde på at blive mange flere medlemmer. Målet er omkring 2.500 medlemmer over årene. Der udarbejdes en flyer eller lignende, der viser, hvilke fordele man har ved at være medlem, som en form for reklame, der kan uddeles, bl.a. på pubber. Medlemmer begunstiges for at skaffe medlemmer med points i et pointsystem, som oprettes på hjemmesiden. Man kan bruge pointsene til at købe merchandise. Der kan også gives points for andre ting, herunder at deltage i arrangementer, vinde konkurrencer på hjemmesiden etc.